Image by Louis Reed

Klimatkompensation

När du väljer någon av våra produkter som är klimatkompenserade, eller när du väljer att lägga till klimatkompensation i din bokning bidrar du till att minska skadliga utsläpp av växthusgaser på jorden. Systemet med klimatkompensation går ut på att man betalar för att minska utsläpp någonstans på jorden för att kompensera för utsläpp som man inte själv kan få bort.

Vi på AirGotland tycker att det är viktigt att kunna erbjuda dig som reser att kompensera för din resas klimateffekter genom att finansiera hållbara projekt med hög standard. Därför har vi valt att samarbeta med företaget Tricorona. Det är Tricorona som kontrollerar projekten och ansvarar för kvalitet och att klimateffekter uppnås. De pengar du betalar in till oss när du köper en klimatkompenserad produkt, eller när du väljer att lägga till klimatkompensation i din resa, går oavkortat till Tricorona, som ansvarar för hur stor del av pengarna som kommer de olika projekten till godo.

Läs mer om Tricorona här: https://www.tricorona.se/klimatkompensera/

Läs mer om klimatkompensera.se här: https://klimatkompensera.se

Vi förbehåller oss rätten att byta leverantör av tjänster för klimatkompensation. Vi kommer då att föra över den summa du betalat till eventuell ny leverantör, utan att ta ut några avgifter

Närsholmen-Fyr-Åskmoln_DSC2940_V2 (1).

Mer om vårt miljöarbete