Image by Mr. Marco

Biobränsle

När du väljer en av våra produkter som innehåller biobränsletillägg, eller när du köper biobränsle via vår webbplats bidrar du till att minska mängden fossila bränslen som används.

 

Till skillnad från fossila bränslen så innebär användandet av biobränslen att inget nettoutsläpp av koldioxid sker. Av praktiska skäl tankas inte varje enskilt plan med biobränsle varje gång du valt det. I stället blandas biobränslet in i tanksystemet på en svensk flygplats i större mängd vid ett senare tillfälle.

 

De pengar du betalar in för att välja biobränsle innebär att motsvarande mängd fossilt bränsle inte kommer att användas. Vi har valt att lägga priset på 300 kr som i juli 2020 innebär att vi kan köpa lite mer biobränsle än vad som faktiskt går åt när du flyger sträckan. Vi gör det för att även inkludera klimateffekten från produktion och transport av biobränslet. Priset på biobränsle kan variera, därför kan vi inte säga exakt hur mycket bränsle du köpt, men vi kommer att anpassa prisnivån på vårt biobränsletillägg och våra biobränsleprodukter om det sker större förändringar i priset.

 

Vi på AirGotland har valt att samarbeta med Fly Green Fund, en icke-vinstdrivande förening i arbetet med biobränsle. De pengar du lägger till för att köpa biobränsle går helt oavkortat till Fly Green Fund. Genom att de köper stora mängder bränsle kan inköpen ske till en lägre kostnad och dessutom hanterar Fly Green Fund all logistik kring beställning, inköp och tankning av bränslet. För att Fly Green Fund ska kunna fungera går en del av pengarna till administration och utveckling av projekt för hållbara flygbränslen. Vi har bedömt att det är skäligt och vi är glada att Fly Green Fund ger oss möjlighet att bidra till att minska flygets utsläpp av växthusgaser från fossila källor. Du kan läsa mer om Fly Green Fund här: https://flygreenfund.se/

Närsholmen-Fyr-Åskmoln_DSC2940_V2 (1).

Mer om vårt miljöarbete