photo-1593033594653-04bb7a5760ff.jpg
photo-1591460232132-c700e7099a87.jpg
photo-1592842825197-89dd8efba31f.jpg

Minska utsläppen – vi gör det möjligt att välja grönt

Huvudfokus i vårt miljöarbete är att minska flygresans klimatpåverkan så mycket vi kan. Vi vill bidra till att biobränsle används i största möjliga mån, ta ombord så många passagerare som möjligt och att de utsläpp som sker ska kompenseras.

 

Vi vet att många passagerare delar vår vision om ett klimateffektivt flyg och därför har vi skapat möjligheter för alla som reser med oss att göra ett aktivt val för klimatet. Genom att välja biobränsle till sin resa minskar användningen av fossila bränslen och utsläppen av fossilt koldioxid till luften. Genom att välja klimatkompensation till sin resa investerar man i projekt som minskar utsläppen av koldioxid någon annanstans i världen. Projekten som stöttas har även sociala aspekter i de lokalsamhällen där de finns.

Närsholmen-Fyr-Åskmoln_DSC2940_V2 (1).

Mer om vårt miljöarbete