Miljöarbete

Vår målsättning är att bidra till Gotlands, och Sveriges, hållbara utveckling genom att tillhandahålla klimateffektiva och hållbara flygresor som svarar mot det regionala behovet av transporter såväl som det globala behovet av en varsam användning av våra resurser.

 

Vi samarbetar med lokala partners för att främja en långsiktig positiv utveckling av näringsliv och lokalsamhälle där vi är verksamma. Vi vill också vara ett föredöme och påverka andra att ta ett större engagemang för hållbar utveckling, både regionalt och nationellt.

 

Vi följer naturligtvis alla lagar och regler som styr vår verksamhet, men vår ambition är att gå längre än så. Vi strävar efter att göra de mest hållbara valen i hela vår verksamhet. Vi ansluter oss till principerna bakom Agenda 2030 och Global Compact som grundläggande principer för en långsiktigt hållbar verksamhet. Ansvaret  för vårt hållbarhetsarbete åvilar ytterst vår VD, men vi delar alla ansvaret för att bidra till en hållbar utveckling i allt vi gör.

 

Vi är snabbfotade och strävar efter att hitta nya hållbara lösningar som skapar värde för samhället, ekonomin och planeten. Vi vet att lönsamhet går att förena med hållbart företagande. Därför utvärderar och utvecklar vi ständigt vårt hållbarhetsarbete. Våra kollegor tar del av samhällsdebatten och utbildar sig löpande för att bidra till en mer hållbar framtid. Vi kommunicerar vår hållbarhetspolicy med våra intressenter.

Närsholmen-Fyr-Åskmoln_DSC2940_V2 (1).

Mer om vårt miljöarbete