Integritetspolicy AirGotland

Vi på AirGotland behöver samla in och behandla* personuppgifter, alltså uppgifter om dig, i samband med att du bokar och genomför din resa. I vår Integritetspolicy nedan får du svar på frågor om detta. Du hittar också våra kontaktuppgifter här - kanske fick du inte svar på en fråga som gäller dina personuppgifter? Då är du alltid välkommen att kontakta oss med din fråga!

I vår integritetspolicy berättar vi på AirGotland vilka uppgifter om dig som vi samlar in och när vi gör det. Vi berättar också varför vi samlar in de uppgifterna om dig. Vi berättar vilka rättigheter lagen ger dig i detta sammanhang och hur du kan göra för att göra dem gällande.

 

*) Med ”behandla” menas allt vi gör med uppgifterna om dig; att samla in dem, bearbeta dem, lagra dem, föra över dem och att förstöra dem

 

1. Personuppgiftsansvarig - den som ansvarar för att behandlingen av uppgifter om dig respekterar gällande lagstiftning

AirGotland Express AB, org.nr 559015-7425, Visby Flygplats, info@airgotland.se, 0498-222222, VD Tiina Mykkänen

 

2. Hur vi samlar in, och använder uppgifter om dig

När du är i kontakt med oss på vår webb eller vår kundtjänst samlar vi in uppgifter om dig. Det är uppgifter som du lämnar till oss. Det är både personuppgifter som namn, adress och födelsedata men också hur du navigerar på vår webb. De viktigaste uppgifterna vi samlar in är:

- Vad du heter

- När du är född

- Ditt kön

- Var du bor, ditt telefonnummer och e-post

- Nationalitet/födelseland

- Inloggningsuppgifter till ditt medlemskonto

 

Vi följer gemensam branschstandard med PNRdata. PNR-data innehåller passagernas namn, adress, kontaktinformation och tillämplig information om sådana tilläggstjänster som har begärts, samt resedata för en passagerare, eller grupp av passagerare som reser tillsammans.

Vissa personuppgifter är känsligare än andra. Det kan handla om etnicitet, religion eller hälsodata. Vi kommer bara att samla in extra känslig data om det är absolut nödvändigt. Det kan exempelvis vara om du begärt assistans och då själv lämnat känsliga uppgifter om exempelvis ditt hälsotillstånd.

Uppgifterna som du lämnat behandlas av oss, men bara om det finns en rättslig grund för det. Det kan vara att vi behöver behandla uppgifterna för att vi ska kunna ingå avtal med dig eller uppfylla ett lagkrav. Det kan också vara för att vi har ett berättigat intresse att göra det, eller för att du har gett ditt medgivande till det. De vanligaste anledningarna att behandla dina personuppgifter är:

- Fakturering, bokföring och verifikation av betalmedel som kreditkort, samt andra administrativa syften,

- För att kunna hantera din bokning och tillhandahålla den tjänst du köpt av oss,

- När vi behöver kommunicera kring din bokning med dig, exempelvis informera om ändringar eller skicka dokument till dig,

- När vi har en rättslig skyldighet att göra det,

- Av säkerhetsskäl.

- Om du särskilt lämnar ditt samtycke kan vi också behandla dina personuppgifter för att marknadsföra våra tjänster, skicka dig specialerbjudanden som vi tror du är intresserad av och för att ditt besök på vår webb ska kunna anpassas efter dina specifika behov och förbättra vårt erbjudande till dig. Vi kan också anlita rådgivande konsulter i detta arbete.

 

3. När vi överför personuppgifter om dig till någon annan

Vi på AirGotland har samarbetspartners och leverantörer som bidrar till att vi kan tillhandahålla de tjänster du köpt. Vi behöver överföra personuppgifter om dig till dem. Det kan vara flygoperatörer och andra partners, kreditkortsföretag och resebyråer. Vi säljer aldrig dina personuppgifter. I vissa fall är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter till myndigheter. Vi vill självklart bidra till en trygg och säker värld och samarbetar därför med brottsbekämpande myndigheter.

 

4. Så skyddar vi uppgifterna om dig

Det är vårt ansvar att skydda dina personuppgifter så att de inte används av någon som saknar rätt att göra det. Vi har avtal på plats med våra samarbetspartners för att garantera detta. Vid kortbetalning säkerställer vi att ingen obehörig kan komma åt information genom att alla våra samarbetspartners är certifierade enligt de mycket höga kraven i PCI-DSS.

Vi använder oss av underleverantörer för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. De behandlar dina personuppgifter endast för oss och i enlighet med våra instruktioner. Samtliga externa partners som hanterar personuppgifter har ingått skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med oss i enlighet med gällande lag. Vi anlitar externa partners exempelvis för IT-tjänster om lagring och drift.

 

5. Vad menar vi med samtycke och hur går det till att lämna sitt samtycke?

När du samtycker godkänner du att vi behandlar personuppgifter. Det gör du genom en aktiv handling, som att klicka i en särskild ruta på webben. Vi påbörjar aldrig behandlingen av dina personuppgifter som kräver samtycke innan du gett oss det.

6. Under hur lång tid sparas dina personuppgifter?

Vi på AirGotland sparar inte uppgifter om dig längre tid än vad som är nödvändigt. Det kan alltså bero på ändamålet. För att uppfylla lagkrav behöver vi spara uppgifter i sju år efter att du bokat en resa med oss. Vi rensar regelbundet våra register och tar bort de uppgifter som inte längre behövs för att uppfylla syftet.

7. Vad har jag för rättigheter?

En fullständig förteckning av dina rättigheter hittar du här:

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-

I korthet:

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut de uppgifter vi har om dig i våra register.

Du har rätt att kostnadsfritt rätta de uppgifter vi har om dig i våra register om de är felaktiga.

Du har rätt att kostnadsfritt bli bortglömd. Om du begär det så raderar vi snabbt de uppgifter om dig som inte längre behövs för ändamålet. Denna rättighet kan begränsas om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller försvara rättsliga anspråk eller om det är befogat av allmänintresse.

Du har rätt till dataportabilitet - Du har rätt att kostnadsfritt få dina personuppgifter som vi behandlar i ett maskinläsbart format som du kan överföra till annan.

Du har rätt att klaga till Datainspektionen. Läs mer om hur du klagar här:

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-

Kontakta oss på adressen: info@airgotland.se så hjälper vi dig.

 

8. Kakor - Cookies - innehåller information om dig som användare.

Vi använder Cookies (kakor) för att vår webb ska fungera optimalt och för att göra ditt besök där mer personligt. Du kan själv stänga av denna funktion men då kan vi inte garantera att vår webbplats kommer att fungera fullt ut. Om du samtyckt så kan vi också använda cookies i marknadsföringssyften och marknadsundersökningssyften, samt för att bättre förstå hur våra besökare använder vår webb. Du kan också samtycka till tredjepartscookies som skapats av någon av våra samarbetspartners

Om du vill läsa mer om Cookies kan du hitta information på https://www.pts.se/cookies

Kontakt: info@airgotland.se Tveka inte att lämna synpunkter, ställa frågor eller begära information.

 

Senaste uppdatering: 2020-07-17