photo-1593033594653-04bb7a5760ff.jpg
photo-1591460232132-c700e7099a87.jpg
photo-1592842825197-89dd8efba31f.jpg

Hållbarhetsarbete

AirGotland har som syfte att kunna erbjuda Gotland, och alla som vill besöka Gotland, hållbara, prisvärda och långsiktiga flygtransporter.  Vårt hållbarhetsarbete tar avstamp i vår övertygelse att det är möjligt att förena ett ekonomiskt bärkraftigt företagande med ett stort ansvarstagande för de miljökonsekvenser som verksamheten innebär samt med ett starkt engagemang för såväl lokalsamhället som samhällsfrågor ur ett större perspektiv.

 

Genom att göra hållbara val och hitta samarbeten strävar vi hela tiden efter att förbättra vårt hållbarhetsarbete. Vi har valt att fokusera på de områden där vi tillsammans har störst möjligheter att uppnå resultat som gör skillnad.

Närsholmen-Fyr-Åskmoln_DSC2940_V2 (1).

Mer om vårt miljöarbete