Air Gotland

AirGotland grundades först av ett lokalt initiativ på den svenska ön Gotland, under arbetstiteln Nya Gotlandsflyget (Det nya Gotlandsflyget). Och den 28 maj 2020 tillkännagav de det nya namnet AirGotland, efter en namntävling.

Den 17 juli 2020 tillkännagav AirGotland sin nya kommersiella partner polska flygbolaget SprintAir. Det polska flygbolaget fick i uppdrag att trafikera en Saab 340 på uppdrag av AirGotland på sina linjer.

Flygbolagets första rutt blev Visby – Stockholm Bromma som börja trafikeras under augusti 2020.

Flygbolaget startade sin verksamhet 13 augusti 2020, med 1-3 dagliga flygningar mellan Visby och Stockholm Bromma.

Air Leap och Air Gotland gick i början på mars 2021 samman med syftet att ytterligare förstärka gästerbjudandet för flygresor till och från Gotland och med en stark gotländsk prägel.

Med start 1 juli 2021 öppnade Air Gotland en direktlinje till Ängelholm/Helsingborg från Visby.

En viktig del i flygbolagets hållbarhetsarbete var infasningen av fossilfria och hållbara alternativa bränslen.

Air Gotlands flygplan var redo för bränslebytet men produktionen i världen var allt för begränsad vilket medförde att bränslepriset var betydligt högre än för fossilt flygbränsle.

Air Gotland samarbetade med Fly Green Fund för att öka användningen och efterfrågan av hållbara flygbränslen. Tack vare samarbetet kunde kunderna välja att flyga fossilfritt och på så sätt reducerades flygresans klimatpåverkan.

Pengarna som kunderna betalade för att flyga fossilfritt gick oavkortat till Fly Green Fund’s bränsleupphandling.

Genom att Fly Green Fund köpte stora mängder biobränsle kunde inköpen ske till en lägre kostnad och dessutom hanterade Fly Green Fund all logistik kring beställning, inköp och tankning av bränslet.

Under det 2021 var Air Gotland som en del av flygbolaget Air Leap i långa perioder varit den enda aktören som flög året runt till/från Gotland.

Passagerarvolymerna var under den långa vintern på en lägre nivå då människor i allmänhet och särskilt gotlänningar varit följsamma till myndigheters rekommendationer under pandemin.

Under senvåren fick bolaget tuff konkurrens från de stora återetablerade flygbolag och under sommarmånaderna 2021 flög totalt sett fyra flygbolag till Visby. 

Efter större finansiella omkostnader drabbades flygbolaget av finansiella problem och styrelsen beslutade att ansöka om företagsrekonstruktion vilket blev offentligt den 24 januari 2022 när följande information publicerades på https://www.airleap.se/sv.

Styrelsen i Air Leap Aviation AB har beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion och ställer samtidigt in all flygverksamhet från och med 24 januari 2022, heter det i ett pressmeddelande från bolaget.

Huvudorsaken till beslut, är att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva verksamheten vidare i nuvarnde form med de förutsättningar som finns idag. Företaget har upprätthållit flygdriften de senaste två åren under covid-19, med näst intill obefintligt statligt stöd. Air Leap har bidragit till att viktig infrastruktur kunnat bibehållas under pandemin, vilket vi menar borde ha inneburit betydligt mer ekonomiskt stöd när man betänker de omfattande restriktioner som vår bransch har påverkats av.

Det kan noteras att styrelsen i sin motivering lyfter fram avsaknad av offentligt statligt stöd som en av orsakerna. Detta är något som kreditgivare ofta ser som en negativ aspekt och det blir därför avgörande att följa hur bolaget i fortsättningen kommer att bedrivas.

En sak är dock säker och det är att ett Gotland utan flyg inte är ett Gotland med Air Gotland.

Sidan uppdateras löpande allt eftersom mer information offentliggörs.